AKÇADAĞ GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ AKÇADAĞ: Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Bir Plana İhtiyacımız Var!

Pek çok konuya değinen Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Akçadağ sözlerine pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşına değinerek başladı.

Akçadağ;

Biliyorsunuz 2020 yılının başında başlayan pandemi ile beraber ülkemiz ve dünyamız da gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşadık ve 2021 yılının sonunda aşının bulunmasıyla beraber pandemi sürecinin yavaş yavaş etkilerini kaybetmişken 2022 yılının başında ocak ayı itibari ile de Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde kendimizi bulduk.


Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ambarları!

Buğdayın yaklaşık %65 Rusya’dan ithal ediyoruz, yaklaşık %15 ini Ukrayna’dan ithal ediyoruz ve aynı zamanda ayçiçek yağımızın %65 ini Rusya’dan ithal ediyoruz. Avrupa’nın da en çok ayçiçek yağı ithal eden ülkesiyiz. Tabi ki bu anormal şekilde fiyat sıçramalarına özellikle ekmek ve makarnada anormal şekilde fiyat artışlarına sebebiyet vermektedir.


Ülkemiz de iki türlü elektrik üretimi yapılmaktadır.

Kesintisiz elektrik üretimi ve iklim şartlarına bağlı elektrik üretimi. Kesintisiz elektrik üretimini yapabilmemiz için ham maddelere ihtiyacımız var. Ham maddeler petrol, doğalgaz, nükleer santral ve kömür. Ülkemiz de yeterli petrol, doğalgaz ve nükleer bulunmamaktadır ama 75 yıl yetecek kadar kömür rezervimiz bulunmaktadır.


Dünya da bir trilyon altmış dokuz milyar tona yakın kömür bulunmaktadır.

Bu rezervlerin çoğu üç ülkede bulunmaktadır. ABD, Çin ve Rusya olmak üzere ülkemiz ve dünyamızda elektrik üretiminin yaklaşık %38 ini kömürden yapılmaktadır. Termik santraller günümüzde hala zararlı olarak görülüyor ancak yeni teknoloji ile gelişmiş emisyonlar ile ve herhangi bir noktada oksijen seviyesinde bir düşüklük yoktur.


Bu konuda, ülkemizin bu potasiyelini kullanarak dışa bağımlılığı azaltmalıyız.

Dünyada elektrik üretiminin bir numaralı ham maddesi kömür. Ülkemizde doğalgazda ve petrolde potansiyelimiz olmadığı için böyle dalgalanmalarda, savaş gibi durumlarda elektrik faturalarımıza çok olumsuz şekilde yansımaktadır. Bizim kömür gibi bir yeraltı zenginliğimiz varken bunu kullanıp elektrik üretiminde faaliyete geçirmemiz lazım. Bizim ülkemizde ham maddemiz kömürdür.

Haziran ayından sonra yıl sonuna göre hem enflasyonun düşeceğini hem ham maddedeki hem de tedarik zincirleri sıkıntılarının giderileceğini düşünüyorum.

Paylaş:

Diğer Haberler