GENÇLERE ÖRNEK BİR İŞ İNSANI: YAVUZ AKÇADAĞ

İlham verici hikayelerin başkahramanları, genellikle engebeli ve zor bir yolculuğun aktörleri olmuşlardır. Tüm sağladıkları başarıları da, bu çetin yolculuk sırasında gösterdikleri sabırlı tutuma ve azme borçlulardır.

İş hayatına giriş yapan herkesin en büyük hayallerinden birisi, başarılı olmak ve örnek kişilikler arasında yer almaktır.

Ancak bu konuda özellikle büyük başarılara ulaşmış insanları örnek aldığınızda dahi birçok sorun ve hata ile karşılaşmanız olasıdır.

Elbette ki başarılı insanlar da sizin gibi büyük sorunlarla karşılaşmış olabilirler. Ancak sahip oldukları ortak özellikler, bu sorunlar ile baş etmeyi ve başarıyı sürekli bir hale getirmeyi sağlamıştır.

Sizlere bugün bu başarılı iş insanlarından biri olan Yavuz Akçadağ’ı örnek göstermek ve bu bağlamda onun ilham verici yolculuğundan söz etmek istiyorum.

Ülkemize üretim ve sanayi alanında büyük katkılar sunan Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkan’ı Yavuz Akçadağ, şüphesiz iş dünyasının en muteber ve en saygın isimlerinden biri.

Konunun en başında bahsettiğim ilham verici hikayelerden biri de onun hikayesi…

Çok küçük yaşlarda büyük cesaretle atıldığı tüm girişimlerden alnının akıyla çıkarak bugün ülkemizin madencilik, telekomünikasyon, inşaat, lojistik ve birçok alanında hizmet vererek büyük bir katma değer üreten Akçadağ Grup’u ülkemize kazandıran iş insanı olan Yavuz Akçadağ’ın gençlere ilham olacak bu hikayesinin altında, elbette çok büyük güçlükler ve mücadeleler yatmakta.

Dikenlerle dolu hayat yolculuğunda Yavuz Akçadağ’ın gelmiş olduğu bu başarılı profil, ‘artık hiçbir mücadele vermesine gerek kalmamıştır’ yanılgısı doğurmasın.

Zira onun hikayesinde ilham verici olan şey geldiği bu başarılı nokta olmakla birlikte, asıl düşündürücü ve örnek gösterilmesi gereken, tüm bu başarılara rağmen halen mücadeleye devam ederek ülkeye ve milletine kazanımlar yaratmak için gecesini gündüzüne katması.

Binlerce insanı istihdam eden bir yapının sorumluluğunu almak ve devamlı olarak kattığı değerlerin kalitesini arttırarak sürdürmek epey yıpratıcıdır.

Özellikle son dönemlerde çıktığı yayınlarda ve açıklamalarıyla ülkemizdeki enerjinin dışa bağımlılığını daha da azaltmak yönünde, madencilik ve kömür alanında beyan ettiği vatanperver eylem planları da ilgililerin malumudur.

Dünyalığını yapmış, binlerce insana ekmek veren bir yapı oluşturmuş ve önemli başarılara imza atmış bir iş insanı neden köşesine çekilmez de halen katma değer üretmek ve ülkesine daha faydalı kazanımlar sunmak için didinip durur hiç düşündük mü?

İşte tam da bu yüzden, bizlerin başarılı insanların yalnızca başarılarına değil, o başarıların arkasında yatan ferasete ve kararlılığa da odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Çünkü başarı yalnızca bir sonuçtur. Ancak büyük insanların değer üretme azminin ve özverisinin arkasında başarılı olma isteği değil, çevresine, ailesine, milletine ve dünyaya kalıcı izler bırakma sevdası yatmaktadır.

Binaenaleyh özellikle gençler, popüler kültürün ve kapitalizmin kendilerine sunduğu zorlama girişimcilik ve sözde ‘kısa yoldan başarı hikayeleri’ yerine, arkasında büyük uğraşlar yatan gerçek başarıların aktörlerine, yani mücadeleci iş insanlarının hikayelerine odaklanmalılar…

SELÇUK YAVUZ – NAME HABER

Paylaş:

Diğer Haberler